Tanečná | Tanečný odbor

Mgr. Kristína Bavlnková

Mgr. Kristína Bavlnková

tanečná

Mgr. Sabina Schubertová

Mgr. Sabina Schubertová

tanečná

Tanečná | tanec.

Túžba po pohybe a  tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou detského života a privádzajú nás priamo k  prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav. U väčšiny detí je nutné túto citlivosť v tanečnom prejave dlhoročnou prácou rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie. Asi takto by sme mohli stručne charakterizovať poslanie tanečného odboru na našej základnej umeleckej škole.