SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA CHOCHOLNÁ -VELČICE

Chceli by ste prihlásiť vaše dieťa do hudobnej školy? 

Napíšte nam mail na: hudobnaskolachocholna@gmail.com, alebo zavolajte na 0905 226 758

V pondelok 11.9. Hudobná náuka – teória podľa rozvrhu.

Ocenené práce na VII. Bienále figurálnej kresby a maľby 2023 a Celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí.