SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA CHOCHOLNÁ -VELČICE

Chceli by ste prihlásiť vaše dieťa do hudobnej školy?

Ocenené práce na VII. Bienále figurálnej kresby a maľby 2023 a Celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí.