O škole

Súkromná základná umelecká škola,

Chocholná – Velčice, vzniká 1. 9. 2021, kedy bola na základe rozhodnutia ministerstva školstva zaradená do siete škôl. Zakladateľom  školy je Vladimír Ďatelinka  a Terezka Ďatelinková.
Škola poskytuje umelecké vzdelanie deťom v obciach okolo Chocholnej .
Škola má zriadené 3 odbory: hudobnývýtvarný a tanečný. V hudobnom odbore ponúkame vyučovanie na nástrojoch: zobcová  a priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, klavír, keyboard, spev, akordeón, heligónka, bicie nástroje, gitara.