HUDOBNÁ NÁUKA CHOCHOLNÁ

PONDELOK

Chocholná

13.15 – 14.00

PŠ + 1. roč.

Opatová

14.00 – 14.45

2. roč.

Chocholná

14.45 – 15.30

3.roč.

HUDOBNÁ NÁUKA  DRIETOMA

PONDELOK

Drietoma

16.00 – 16.45

PŠ + 1., a 2. roč.

TANEČNÝ ODBOR CHOCHOLNÁ

ŠTVRTOK

13.00 – 14.30

1. + 2. ročník

14.30 – 16.00

3. +4. ročník

16.00 – 16.45

VÝTVARNÝ ODBOR CHOCHOLNÁ

Streda

cca 13.30 prvá skupina

Streda

cca 15.00 druhá skupina