HUDOBNÁ NÁUKA CHOCHOLNÁ

PONDELOK

Chocholná

13.15 – 14.00

PŠ + 1. roč.

Chocholná

14.00 – 14.45

2. roč.

Chocholná

14.55 – 15.40

3.roč.

Chocholná

15.40 – 16.25

4.roč.

HUDOBNÁ NÁUKA  DRIETOMA

PONDELOK

Drietoma

16.45 – 17.30

PŠ + 1., – 4. roč.

TANEČNÝ ODBOR CHOCHOLNÁ

ŠTVRTOK

13.00 – 14.30

1. + 2. ročník

14.30 – 16.00

3. +4. ročník

16.00 – 16.45

VÝTVARNÝ ODBOR CHOCHOLNÁ

Utorok

cca 12.30 prvá skupina

Utorok

cca 15.00 druhá skupina